Termeni și condiții

Informații de bază

Aceste condiții comerciale se aplică contractelor încheiate la distanță în magazinul online www.orodian.ro între vânzător și cumpărător.

Vânzătorul este: Orodian s. r. o., M. R. Štefánika 1068/6, 972 51 Handlová, Slovacia. Nr. reg. com.: 51281112, CUI 2120655977, CIF SK2120655977, e-mail: info@orodian.ro. Înregistrat în Registrul Comercial al Judecătoriei Trenčín, Secția Sro, Dosarul nr. 35800/R.

Toate relațiile contractuale sunt încheiate în conformitate cu legislația valabilă în Republica Slovacă.

În cazul în care partea contractantă este consumatorul, relațiile care nu sunt reglementate de prezentele clauze și condiții respectă următoarele legi:

  • Legea Nr. 40/1964 publicată în Colecția de Legi, din Codul Civil, cu toate modificările și adăugirile ulterioare;
  • Legea Nr. 250/2007 publicată în Colecția de Legi, cu privire la protecția consumatorului, cu toate modificările și adăugirile ulterioare;
  • Legea Nr. 102/2014 publicată în Colecția de Legi, cu privire la protecția consumatorului în timpul vânzării de bunuri și prestarea de servicii în baza unui contract încheiat la distanță, în afara sediului vânzătorului, precum și în baza modificărilor și completărilor anumitor legi;
  • Legea Nr. 22/2004 publicată în Colecția de Legi, cu privire la comerțul online și completările la Legea Nr. 128/2002 publicată în Colecția de Legi, cu privire la controlul statului asupra pieței domestice pe probleme de protecție a consumatorului și în baza modificărilor anumitor articole din Legea Nr. 284/2002 publicată în Colecția de Legi, cu toate modificările și adăugirile ulterioare.

În cazul în care partea contractantă este vânzătorul, relațiile care nu sunt reglementate de prezentele clauze și condiții respectă Legea Nr. 513/1991 publicată în Colecția de Legi din Codul Comercial, cu modificările ulterioare.

Autoritatea de supraveghere pentru protecția consumatorilor este Inspectoratul SOI pentru regiunea Trenčiansky, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Slovacia.

Comanda și încheierea contractului

Trimiterea de către cumpărător a unei comenzi finalizate către vânzător este considerată o propunere de încheiere a unui contract conform Codului civil, pe baza ofertei vânzătorului în magazinul online. Contractul se încheie prin confirmarea comenzii de către vânzător.

Prețurile mărfurilor

Toate prețurile produselor din magazinul online sunt finale, incluzând toate taxele. Vânzătorul este plătitor de TVA. Prețul produsului nu include costurile de livrare. Acestea sunt listate pe pagina https://orodian.ro/livrare-si-plata și în coșul de cumpărături înainte de finalizarea comenzii, unde cumpărătorul vede și prețul total al comenzii, inclusiv costul de livrare a bunurilor.

Plata mărfurilor

Vânzătorul acceptă plata pentru bunurile comandate în modalitățile enumerate pe pagina https://orodian.ro/livrare-si-plata. Cumpărătorul se obligă prin comandă să plătească vânzătorului prețul pentru bunurile comandate.

Livrarea de bunuri

Dacă termenul de livrare nu este specificat la produs, este valabil ca vânzătorul să livreze bunurile cumpărătorului în termen de cel mult 30 de zile. Termenul de livrare obișnuit pentru produsele din stoc este de 2-4 zile lucrătoare. (În cazul plății în avans prin transfer bancar, timpul de livrare se calculează de la data creditării plății în contul vânzătorului).

Bunurile sunt considerate a fi preluate de cumpărător în momentul în care cumpărătorul sau un terț desemnat de acesta (cu excepția transportatorului) preia toate părțile bunurilor comandate sau dacă: a) bunurile comandate de cumpărător într-o singură comandă se livrează separat, în momentul preluării ultimei părți din comandă; b) dacă comanda conține mărfuri constând din mai multe părți sau piese, în momentul preluării ultimei părți sau a ultimei piese, c) dacă vânzătorul livrează mărfurile în mod repetat în timpul unei perioade definite, în momentul preluării primei părți din comandă.

Procedura de reclamații

Vânzătorul este responsabil pentru defectele bunurilor în momentul livrării acestora. În ce privește articolele uzate, vânzătorul nu este responsabil pentru defectele cauzate de utilizarea sau uzura acestora. În cazul articolelor vândute la un preț mai mic, nu este răspunzător pentru defectul pentru care a fost convenit prețul mai mic. Dacă articolele nu sunt perisabile sau utilizate, vânzătorul este responsabil pentru defectele care apar după preluarea articolului în perioada de garanție (garanție).

Perioada de garanție pentru bunurile noi este de 24 de luni, care curge de la data primirii bunurilor de către cumpărător. Perioada de garanție pentru bunurile uzate este de 12 luni. Perioada de garanție pentru realizarea unui produs la comandă este de 24 de luni. Dacă pe articolul vândut, pe ambalaj sau în instrucțiunile acestuia este indicat termenul de garanție, perioada de garanție nu expiră înainte de expirarea acestei perioade.

Perioada de garanție pentru un cumpărător care nu este consumator este de 24 de luni.

Certificatul de garanție se eliberează la cererea cumpărătorului. Dovada achiziției (factura) este suficientă pentru a depune o reclamație.

În cazul în care bunurile prezintă un defect care poate fi remediat, cumpărătorul are dreptul ca acest defect să fie remediat gratuit, în timp util și în mod corespunzător. Vânzătorul este obligat să înlăture defectul fără întârzieri nejustificate.

Cu toate acestea, cumpărătorul nu ar trebui să mai folosească obiectul reclamației la care a găsit un defect. În cazul defectelor care apar după cumpărare, acestea trebuie semnalate vânzătorului fără întârziere nejustificată de la descoperirea defectului, cel târziu până la expirarea perioadei de garanție. După expirarea perioadei de garanție, dreptul de a depune o reclamație expiră.

Uzura caracteristică materialului sau utilizării nu este considerată un defect. Nu se consideră un defect dacă rezultă din natura articolului vândut că, durata de viață a acestuia este mai scurtă decât perioada de garanție și dacă, în utilizarea normală a unui astfel de articol, acesta este complet uzat înainte de expirarea perioadei de garanție.

Cumpărătorul poate solicita în loc de remediere, schimbarea produsului sau dacă defectul se referă doar la o piesă a produsului, doar înlocuirea piesei dacă prin aceasta nu apar la vânzător costuri disproporționate în ceea ce privește prețul produselor sau gravitatea defectului. Vânzătorul poate înlocui întotdeauna produsul în locul remedierii defectului, dacă prin aceasta nu provoacă dificultăți serioase cumpărătorului. În cazul unui defect care nu se poate îndepărta și care împiedică utilizarea normală a produsului cumpărătorul are dreptul la schimbarea produsului sau are dreptul să se retragă din contract. Aceste drepturi aparțin cumpărătorului și în cazul unui defect care se poate îndepărta, dar cu toate acestea cumpărătorul nu poate utiliza produsul pentru reapariția defectului după remediere sau din cauza unui număr mai mare de defecte nu poate utiliza produsul în mod corespunzător. În cazul altor defecte care nu pot fi îndepărtate, cumpărătorul are dreptul la o reducere corespunzătoare a prețului produsului.

Drepturile de răspundere pentru defecte se aplică la vânzător, la sediul social al acestuia. Cu toate acestea, dacă în certificatul de garanție este specificat un service autorizat de producător, care este mai aproape de locul vânzătorului sau de locul pentru cumpărător, cumpărătorul își va exercita dreptul de îndepărtare a defectului la acest service autorizat. Service-ul autorizat este obligat să efectueze reparația în termen de cel mult 30 de zile.

Dacă articolul este înlocuit cu altul, perioada de garanție începe să decurgă din nou de la primirea noului articol. Același lucru se aplică în cazul în care este înlocuită numai o piesă la care se aplică garanția.

Soluționarea reclamației înseamnă încetarea procedurii de reclamație prin predarea produsului reparat, înlocuirea produsului, returnarea prețului de achiziție a produsului, plata unei reduceri rezonabile la prețul produsului, cererea scrisă de preluare a performanței sau respingerea justificată a reclamației.

Atunci când primește o reclamație, vânzătorul va stabili metoda de soluționare a acesteia imediat sau în cazuri complexe în cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii reclamației, în cazuri justificate, mai ales dacă este necesară o evaluare tehnică complexă a produsului sau serviciului , nu mai târziu de 30 de zile de la data plângerii. După stabilirea metodei de soluționare a reclamației, reclamația va fi soluționată imediat, în cazuri justificate, reclamația poate fi soluționată ulterior; cu toate acestea, soluționarea acesteia nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data plângerii. După expirarea perioadei de soluționare a reclamației, cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract sau are dreptul de a schimba produsul cu un produs nou.

În cazul în care cumpărătorul a depus o reclamație cu privire la produs în primele 12 luni de la achiziție, vânzătorul se poate ocupa de reclamație prin respingere numai pe baza unei evaluări profesionale; indiferent de rezultatul evaluării profesionale, vânzătorul nu va solicita cumpărătorului să ramburseze costurile evaluării profesionale sau alte costuri legate de evaluarea profesională. Vânzătorul este obligat să furnizeze cumpărătorului o copie a evaluării expertizei care să justifice respingerea reclamației în cel mult 14 zile de la data tratării reclamației. În cazul în care cumpărătorul a depus o reclamație cu privire la produs după 12 luni de la cumpărare și vânzătorul a respins-o, vânzătorul trebuie să precizeze în documentul de soluționare a reclamației (procesul verbal) unde poate trimite cumpărătorul produsul pentru evaluare profesională. În cazul în care produsul este trimis spre evaluare de către o persoană desemnată, costurile evaluării de către experți, precum și toate celelalte costuri aferente efectuate în mod oportun, vor fi suportate de vânzător, indiferent de rezultatul evaluării de către expert. În cazul în care cumpărătorul dovedește responsabilitatea vânzătorului pentru defect prin evaluare profesională, el poate depune din nou o reclamație; perioada de garanție nu se aplică la timpul în care produsul este supus evaluării profesionale. Vânzătorul este obligat să ramburseze cumpărătorului în termen de 14 zile de la data aplicării repetate a reclamației, toate costurile suportate pentru evaluarea profesională, precum și toate costurile aferente, suportate în acest scop. Cererile trimise în mod repetat nu pot fi respinse.

Vânzătorul este obligat să emită o confirmare cumpărătorului atunci când primește o plângere de la acesta. În cazul în care reclamația este depusă prin e-mail, vânzătorul este obligat să trimită imediat confirmarea reclamației către cumpărător; dacă nu este posibilă trimiterea confirmării imediat, aceasta trebuie trimisă fără întârzieri nejustificate, dar cel târziu împreună cu soluționarea plângerii; Confirmarea reclamației nu trebuie să fie trimisă în cazul, în care cumpărătorul are posibilitatea de a dovedi reclamația în alt mod.

Returul mărfurilor – retragerea din contract fără motiv

Cumpărătorul este îndreptățit să se retragă din contract fără să ofere un motiv în termen de 14 zile de la data primirii bunurilor. Numai consumatorul poate exercita acest drept.

Bunurile sunt considerate a fi preluate de cumpărător în momentul în care cumpărătorul sau un terț desemnat de acesta (cu excepția transportatorului) preia toate părțile bunurilor comandate sau dacă a) bunurile comandate de cumpărător într-o singură comandă se livrează separat, în momentul preluării ultimei părți din comandă; b) dacă comanda conține mărfuri constând din mai multe părți sau piese, în momentul preluării ultimei părți sau a ultimei piese, c) dacă vânzătorul livrează mărfurile în mod repetat în timpul unei perioade definite, în momentul preluării primei părți din comandă.

Consumatorul are dreptul să se retragă dintr-un contract, al cărui obiect este livrarea de bunuri și înainte de începerea perioadei de retragere.

Cumpărătorul nu se poate retrage dintr-un contract, al cărui subiect este:

  • vânzarea de bunuri realizate conform cerințelor specifice ale consumatorului, bunuri la comandă sau bunuri destinate special unui singur consumator,
  • vânzarea de bunuri care, datorită naturii lor, pot fi, după livrare, amestecate inseparabil cu alte bunuri.

Cumpărătorul își poate exercita dreptul de a se retrage din contract în scris sau pe un alt suport durabil (de exemplu, prin e-mail) sau prin trimiterea unui formular completat, care este disponibil pe site-ul https://orodian.ro/formular-de-retragere-orodianro-1.01.pdf.

Dreptul de retragere din contract poate fi exercitat prin trimiterea unei notificări de retragere din contract în ultima zi a perioadei de 14 zile.

La livrarea avizului de retragere, vânzătorul va returna cumpărătorului în termen de cel mult 14 zile toate plățile primite de la acesta în temeiul sau în legătură cu contractul, inclusiv transportul, livrarea și alte costuri și taxe. Vânzătorul va rambursa costurile bunurilor în același mod în care a fost efectuată de cumpărător. Cumpărătorul poate conveni cu vânzătorul asupra unei alte metode de rambursare.

Cu toate acestea, vânzătorul nu este obligat să plătească cumpărătorului costurile suplimentare dacă acesta a ales o altă metodă de livrare decât cea mai ieftină metodă de livrare standard oferită de acesta. Costurile suplimentare sunt diferența dintre costurile de livrare alese de cumpărător și costurile celei mai ieftine metode standard de livrare oferite de vânzător.

La retragerea din contract, vânzătorul nu este obligat să restituie plata cumpărătorului înainte ca bunurile să i se livreze sau până când cumpărătorul dovedește returnarea bunurilor către vânzător, cu excepția cazului în care vânzătorul sugerează că va ridica bunurile de la cumpărător personal sau prin intermediul unei persoane autorizate de acesta.

Cumpărătorul este obligat să trimită bunurile înapoi sau să le predea vânzătorului sau unei persoane autorizate de vânzător să preia bunurile în termen de cel mult 14 zile de la data retragerii din contract. Acest termen este considerat respectat dacă mărfurile au fost predate pentru transport nu mai târziu de ultima zi a termenului.

La retragerea din contract, cumpărătorul suportă numai costul returnării mărfii vânzătorului sau persoanei autorizate de vânzător să preia marfa și, de asemenea, costul returnării bunurilor, care, din cauza naturii sale, nu poate fi returnat prin poștă.

Cumpărătorul este responsabil pentru reducerea valorii mărfurilor, care a apărut ca urmare a unei manipulări neadecvate cu mărfurile, care depășește sfera de tratament necesară pentru a determina proprietățile și funcționalitatea mărfurilor.

După livrarea bunurilor, cumpărătorul are posibilitatea de a testa funcționalitatea acestora, dar nu poate folosi bunurile dacă vrea să se retragă din contract. Pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționalitatea bunurilor, consumatorul ar trebui să manipuleze și să controleze bunurile numai în modul în care acest lucru ar fi posibil fizic și într-un magazin. Cumpărătorul este obligat să controleze și să manipuleze bunurile cu atenția cuvenită în  timpul perioadei de retragere.

Soluționarea alternativă a litigiilor

Cumpărătorul – consumator – are dreptul să contacteze vânzătorul cu o cerere de despăgubire (prin e-mail) dacă nu este mulțumit de modul în care vânzătorul a soluționat reclamația sau dacă consideră că vânzătorul i-a încălcat drepturile. În cazul în care vânzătorul răspunde la această solicitare în mod negativ sau nu răspunde în termen de 30 de zile de la primirea plângerii, consumatorul are dreptul de a depune o cerere de inițiere a unei soluții alternative de litigii la o entitate de soluționare alternativă a litigiilor (entitate SAL) conform Legii 391/2015. În conformitate cu §3 din Legea 391/2015 col. Lista entităților SAL poate fi găsită pe site-ul web al Ministerului Economiei din Republica Slovacă www.mhsr.sk. Consumatorul poate depune o plângere în modul specificat în conformitate cu §12 din Legea 391/2015.

Consumatorul poate depune o plângere și prin Platforma de soluționare alternativă a litigiilor SAL, disponibilă online pe https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

Soluționarea alternativă a litigiilor poate fi utilizată numai de către un consumator – o persoană fizică care nu acționează în cadrul activității sale comerciale, al unui loc de muncă sau al unei profesii atunci când încheie și execută un contract de consum. Soluționarea alternativă a litigiilor se aplică numai în cazul unui litigiu între un consumator și un vânzător care rezultă dintr-un contract de consum sau are legătură cu acesta. Soluționarea alternativă a litigiilor se aplică numai în cazul contractelor încheiate la distanță. Soluționarea alternativă a litigiilor nu se aplică  litigiilor în care valoarea litigiului nu depășește suma de 20 EUR. Entitatea SAL poate solicita consumatorului să plătească o taxă pentru inițierea procedurii de SAL până la maxim 5 EUR, inclusiv TVA.

Politica de confidențialitate

Scopul procesării datelor cu caracter personal este de a le utiliza pentru a îndeplini un contract de consum, pe care vânzătorul îl încheie cu cumpărătorul prin crearea unei comenzi în acest magazin online. Acest contract de consum constituie, de asemenea, baza legală pentru prelucrarea datelor personale ale cumpărătorului. Furnizarea datelor personale ale cumpărătorului este o cerință contractuală necesară pentru încheierea contractului. Furnizarea de date cu caracter personal este o condiție pentru achiziționarea în magazinul online al vânzătorului. Dacă cumpărătorul nu îi furnizează vânzătorului toate datele personale solicitate, acest lucru poate avea ca rezultat respingerea contractului de cumpărare.

La prelucrarea datelor cu caracter personal, Vânzătorul procedează în conformitate cu Legea nr. 18/2018 privind protecția datelor cu caracter personal și prelucrează numai datele cu caracter personal necesare încheierii unui contract de consum.

Vânzătorul prelucrează datele personale uzuale ale cumpărătorului.

Datele personale ale cumpărătorului sunt stocate în sistemul de informații al vânzătorului pentru o perioadă de 10 ani.

Cumpărătorul are dreptul și oportunitatea de a actualiza datele personale online pe site-ul magazinului online, în secțiunea pentru clienți, după conectare sau într-o altă formă (e-mail, în scris).

Datele cu caracter personal pot fi furnizate unor terți – companiile de transport (curierii) și compania care furnizează sistemul de facturare în scopul îndeplinirii contractului de consum.

În scopul măsurării publicității (conversii) cu ajutorul funcției Google Extended Conversions for the Web, rezultatul algoritmului de hashing generat de hashing-ul datelor personale ale clienților care au făcut achiziții în magazinul online www.orodian.ro poate fi trimis unei terțe părți, Google.

Datele personale ale cumpărătorului nu sunt dezvăluite public.

Vânzătorul poate prelucra date personale în scopuri de marketing (de exemplu, pentru a trimite un buletin informativ sau e-mailuri despre produse noi, reduceri, promoții etc.) chiar și fără acordul prealabil al cumpărătorului. În acest scop, vânzătorul prelucrează datele necesare, care sunt numele, prenumele și adresa de e-mail ale cumpărătorului. În cazul în care cumpărătorul nu este de acord cu prelucrarea datelor în scopuri de marketing, cumpărătorul își poate exprima dezacordul în orice moment, de exemplu, trimițând un mesaj la adresa de e-mail a vânzătorului cu o cerere de dezabonare de la newsletter sau făcând clic pe linkul menționat în mesajul din e-mail. Datele personale utilizate în scopuri de marketing nu vor fi furnizate unor terți și nici nu vor fi divulgate.

Cumpărătorul are dreptul de a obține de la vânzător o confirmare a datelor cu caracter personal ale cumpărătorului care sunt prelucrate în magazinul online al vânzătorului. Cumpărătorul are dreptul de a accesa astfel de date, precum și informații cu privire la scopul în care sunt prelucrate, ce categorii de date sunt prelucrate, cui sunt furnizate date cu caracter personal, cât timp sunt stocate datele cu caracter personal, dacă există decizii individuale automatizate, inclusiv profilarea.

Prima furnizare a informațiilor despre prelucrarea datelor personale de mai sus cumpărătorului este gratuită. Furnizarea repetată de informații despre datele cu caracter personal solicitată de cumpărător va fi percepută ca o taxă administrativă de 5 EUR.

Cumpărătorul poate solicita vânzătorului să corecteze sau să completeze datele personale incomplete referitoare la persoana sa. Cumpărătorul poate solicita ștergerea datelor sale personale sau poate restricționa prelucrarea acestor date. Cumpărătorul poate obiecta și asupra prelucrării datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor personale ale cumpărătorului este necesară și în scopuri de arhivare (pentru a îndeplini obligațiile vânzătorului în temeiul legislației, cum ar fi păstrarea documentelor contabile pe o perioadă de 10 ani). În cazul în care cumpărătorul solicită ștergerea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate în legătură cu contractul de cumpărare, solicitarea acestuia poate fi respinsă.

Cumpărătorul are dreptul ca, vânzătorul să limiteze prelucrarea datelor sale personale, în cazul în care cumpărătorul are obiecții cu privire la exactitatea datelor cu caracter personal, într-o perioadă care îi permite vânzătorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal.

Cumpărătorul are dreptul de a obține date cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat vânzătorului, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. Cumpărătorul are dreptul de a transfera aceste date personale către alt operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Cumpărătorul are dreptul să se opună dacă datele sale personale sunt prelucrate în scopuri de marketing direct. De asemenea, poate obiecta dacă datele sale personale sunt prelucrate în scopul interesului legitim al vânzătorului.

În cazul în care cumpărătorul suspectează că datele sale personale sunt prelucrate în mod nejustificat, acesta poate depune o propunere la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal de inițiere a procedurii privind protecția datelor cu caracter personal.

Informațiile de mai sus cu privire la protecția datelor cu caracter personal se aplică și la relațiile precontractuale (de exemplu, înregistrarea în magazinul online în scopul cumpărării în viitor sau, de exemplu, solicitarea unei anchete, oferte de preț sau informații despre bunurile și serviciile vânzătorului) .

Pentru a asigura buna funcționare a magazinului online, vânzătorul poate stoca mici fișiere de date pe dispozitivul cumpărătorului – cookie-uri, datorită cărora magazinul online poate stoca date despre activități și setări (de exemplu, numele utilizatorului, limba, dimensiunea fontului etc.). Magazinul online al vânzătorului folosește cookie-uri pentru a reține setările cumpărătorului și pentru funcționalitatea necesară a magazinului online sau în scopuri de marketing. Cumpărătorul poate șterge toate cookie-urile stocate pe dispozitivul său și, dacă este necesar, poate seta browserul de internet de pe dispozitivul său pentru a împiedica stocarea acestora. În acest caz, este posibil ca cumpărătorul să fie nevoit să ajusteze manual unele setări atunci când revizitează magazinul online, iar unele servicii sau caracteristici ale magazinului online pot să nu fie funcționale.